Magunkról

Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy:. „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”

A külhoni magyarság megmaradása nemzetstratégiai kérdés, az identitásának megőrzésében a helyi közösségek, civil szervezetek kiemelt szerepet játszanak, ezért kiemelkedő jelentőségű a magyar-külhoni magyar kapcsolatok erősítése és szorosabbra fűzése a civil társadalmon belül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi adottságai, három határ menti helyzete miatt is a megyének élő kapcsolatai vannak a határmenti térségekkel - Partiumban Szatmár és Szilágy megyékkel, Kárpátaljával -, valamint kiépült testvérmegyei kapcsolatrend köt össze minket Székelyföldön Hargita, Kovászna és Maros megyével és a szórványban Beszterce - Naszód megyével. Az elmúlt időszakban ezeket a kapcsolatrendszereket sikerült civil területen is tartalommal megtölteni.

2015-ben 4 Civil Információs Centrum irodát nyitottunk olyan városokban – Kolozsvár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy és Szatmárnémeti -, amelyek területi, közigazgatási és nemzetpolitikai szempontból is kiemelt szerepet játszanak, így létrehozásuk indokolt volt. Az irodákkal célunk, hogy elő tudjuk segíteni a külhoni magyar civil szervezetek munkáját és hatékony segítséget tudjunk adni nekik pályázati, jogi, gazdasági ügyeikben, kérdéseikben, elősegítsük közös nemzetközi és határon átívelő magyar - magyar együttműködések kialakítását, ezáltal a közösségi szektor a következő 7 éves fejlesztési ciklusnak nyertese lehessen.

2016-ban és 2017-ben már egész éves működését tudtuk biztosítani az irodáknak, valamint 2017. második felében elindult Marosvásárhely és Nagyvárad is. Jelenleg 8 külhoni Civil Információs Centrum irodát működtetünk Erdélyben (Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Zilahon, Csíkszeredán, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Szatmárnémetiben), valamint egyet Felvidéken: Nagykaposon, és egyet Kárpátalján: Beregszászon is. 2018 elején a program kiterjesztésére az EMMI XX/20/61 fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott 67575/2017/CKTK iktatószámú támogatási döntés alapján került sor, mely keretében működtetjük az alábbi irodákat:

 

  • Nagyvárad: Vidéki Ifjúsági Szövetség

Munkatárs neve: Boda Gergely Zoltán

Cím: Románia, Biharfélegyháza 265/A szám, Bihar megye

 

  • Marosvásárhely: Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET Egyesület)

Munkatárs neve: Birtalan István Balázs

Cím: Románia, Maros megye, Mezőcsávás község, 266. szám

 

  • Csíkszereda: Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesülete

Munkatárs neve: Dr. Haschi András

Cím: Románia, Hargita megye, 537335 Tusnád, 346. szám

 

  • Zilah: Szilágyság Kulturális Egyesület

Munkatárs neve: Bogy Annamária

Cím: Románia, Szilágy megye, 450010 Zilah, Kossuth Lajos utca 33.

 

Felvidék:

  • Nagykapos: Bodrung Polgári Társaság

Munkatárs neve: Varga Tibor

Cím: Szlovákia, Kassai kerület, 07901 Kaposkelecsény, Fő út 10.

Továbbá a beregszászi CIC irodát a KMKSZ-ISZ (Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület) működteti együttműködési megállapodás keretében. Az iroda adatai:

Munkatárs: Szilbergár Szabina

Cím: Kárpátalja, Beregszász 90202, Bethen Gábor út 2.

 

A CIC-19-0016 program keretében pedig az alábbi (már 2016 óta folyamatosan működő) irodákat tartjuk fenn:

-Szatmárnémeti (Fundatia Identitas Alapítvány)

Munkatárs neve: Veres Norbert András

Cím: Románia, Szatmárnémeti, Mihai Viteazu utca 10. szám


-Székelyudvarhely (Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács)

Munkatárs neve: Fancsali János

Cím: Románia, Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 16. szám


-Sepsiszentgyörgy (Szentgyörgyi Ifjúsági Klub)

 Munkatárs neve: Grüman Éva-Orsolya

Cím: Románia, Sepsiszentgyörgy, Martinovics Ignác utca 2. szám

 

-Kolozsvár (Magyar Ifjúsági Értekezlet Egyesület)

Munkatárs neve: Colt Alice

Cím: Románia, Kolozsvár, Magyar utca 47.

 

Az irodák évente számos rendezvényt szerveznek az adott térség civil szervezeteinek megmozgatása érdekében, működtetnek tanácsadást, a térség központjában elérhető irodával rendelkeznek és kiemelten foglalkoznak a NEA határon átívelő pályázati formáinak népszerűsítésével, valamint a térség magyar civil szervezeteiről adatbázist is fenntartanak.