Magunkról

Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy:. „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”

A külhoni magyarság megmaradása nemzetstratégiai kérdés, az identitásának megőrzésében a helyi közösségek, civil szervezetek kiemelt szerepet játszanak, ezért kiemelkedő jelentőségű a magyar-külhoni magyar kapcsolatok erősítése és szorosabbra fűzése a civil társadalmon belül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi adottságai, három határ menti helyzete miatt is a megyének élő kapcsolatai vannak a határmenti térségekkel - Partiumban Szatmár és Szilágy megyékkel, Kárpátaljával -, valamint kiépült testvérmegyei kapcsolatrend köt össze minket Székelyföldön Hargita, Kovászna és Maros megyével és a szórványban Beszterce - Naszód megyével. Az elmúlt időszakban ezeket a kapcsolatrendszereket sikerült civil területen is tartalommal megtölteni.

2015-ben 4 Civil Információs Centrum irodát nyitottunk olyan városokban – Kolozsvár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy és Szatmárnémeti -, amelyek területi, közigazgatási és nemzetpolitikai szempontból is kiemelt szerepet játszanak, így létrehozásuk indokolt volt. Az irodákkal célunk, hogy elő tudjuk segíteni a külhoni magyar civil szervezetek munkáját és hatékony segítséget tudjunk adni nekik pályázati, jogi, gazdasági ügyeikben, kérdéseikben, elősegítsük közös nemzetközi és határon átívelő magyar - magyar együttműködések kialakítását, ezáltal a közösségi szektor a következő 7 éves fejlesztési ciklusnak nyertese lehessen.

 

Jelenleg 9 külhoni Civil Információs Centrum irodát működtetünk Erdélyben, valamint ötöt Felvidéken és egyet Kárpátalján: Beregszászon is. 2014 ben indult program az évek folyamán újabb irodákkal bővült, és a miniszterelnökség támogatásával 2024-ben már az alábbi irodákat működtetjük:

 

 1. Bihar megye: Vidéki Ifjúsági Szövetség

Munkatárs neve: Boda Gergely Zoltán

Cím: Romania, 417238, Biharfélegyháza 265 A, Bihar megye

E-mail cím: vidifisz@gmail.com

 

 1. Szatmár megye: Identitas Alapítvány

Munkatárs neve: dr. Szőcs Péter Levente

Cím: Romania, 4400030, Szatmárnémeti, Mihali Viteazu u. 10. Szatmár megye

E-mail cím: identitasalap@gmail.com

 

 1. Szilágy megye: Szilágyság Kulturális Egyesület

Munkatárs neve: Seres Dénes

Cím: Románia, Szilágy megye, 450010 Zilah, Kossuth Lajos u. 33

E-mail cím: szilagysagpalyazat@gmail.com

 

 1. Kolozsvár és térsége: KIFOR Egyesület (Asociata Kifor)

Munkatárs neve: Szabó Csorba Zsuzsanna Emese

Cím: Románia, 400124, Kolozsvár, Decembrie 1989 Sugárút 47

E-mail cím: kvarifiatalok@gmail.com

 

 1. Közép Erdély és Szorvány: Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT Egyesület)

Munkatárs neve: Szilágyi Dóra Emese

Cím: Románia, Covasna, Str. Stadionului utca 7/4/23, Sfantu Gheorghe

E-mail cím: office@miert.ro

 

 

 1. Maros megye: MIET Egyesület

Munkatárs neve: Birtalan István Balázs

Cím: Maros megye, Marosvársárhely, Piata Trandafirilor 4/6

E-mail cím: mietsajtiroda@gmail.com

 

 1. Udvarhelyszék: Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács

Munkatárs neve: Tornai Szilárd

Cím: Hargita megye, Székelyudvarhely 535600, Bethlen Gábor utca 16.

E-mail cím: office@uiet.eu

 

 1. Csíkszereda és térsége: Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesülete

Munkatárs neve: Nyírő Gergely

Cím: Romania, 530200, Csíkszereda, Kós Károly u. 10, Hargita megye

E-mail cím: fiatalgazdaegyesulet@yahoo.com

 

 1. Háromszék és térsége: Komitátusz Egyesület

Munkatárs: Ambrus Zsombor

Cím: Románia 520009, Sepsiszentgyörgy, Martinovics ignác utca 12. szám, Kovászna megye

E-mail cím: komitatusz@gmail.com

 

 1. Mátyusföld és Csallóköz: Galánta és Vidéke Társulás

Munkatárs neve: Horváth Judit

Cím: Szlovákia, 92401 Galánta, Kodály Zoltán utca 2367/49

E-mail cím: gavit@gavit.sk

 

 1. Kassa és térsége: Pramen-Forrás-Spring

Munkatárs neve: Mgr. Gergely László PhD

Cím: Szlovákia, 045 01 Debrőd 61.

E-mail cím: gergely.l@prmane-forras-spring.sk

 

 1. Bodrogköz-és Ung vidék: BODRUNG Egyesület

Munkatárs neve: Iklo Zoltán

Cím: Szlovákia 2120489712, Nagykapos, Csepely 397/64,079 01

E-mail cím: bodrung.info@gmail.com

 

 1. Dunaszerdahely és térsége: Regionálna rozvojová agentúra PODUNAJSKO

Munkatárs neve: PaedDr. Tibor Végh

Cím: Szlovákia, Nagyszombati kerület, Stúrova 1090/7, 929 01 Dunaszerdahely

E-mail cím: silvia.csokova@rraister.sk

 

 1. Rimaszombat és térsége: Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS)

Munkatárs: Szabó Norbert

Cím: Rimaszombat, 97901, Főtér 1.

E-mail cím: gmo.gics2014@gmail.com

 

A beregszászi CIC irodát a KMKSZ-ISZ (Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület) működteti együttműködési megállapodás keretében.

Munkatárs: Szilbergár Szabina

Cím: Kárpátalja, Beregszász 90202, Bethlen Gábor út 2.

E-mail cím: kmkszisz@gmail.com

 

Az irodák évente számos rendezvényt szerveznek az adott térség civil szervezeteinek megmozgatása érdekében, működtetnek tanácsadást, a térség központjában elérhető irodával rendelkeznek és kiemelten foglalkoznak a NEA határon átívelő pályázati formáinak népszerűsítésével, valamint a térség magyar civil szervezeteiről adatbázist is fenntartanak.