Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov

Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov
Képviselő Mgr. Éva Kiss Bartalos
E-mail cím riaditel@ostrovzitny.sk