Moderný Šamorín pre všetkých

Moderný Šamorín pre všetkých
Képviselő Ing. Martin Šimurda
E-mail cím modernysamorin@gmail.com