Židovská náboženská obec Dunajská Streda

Židovská náboženská obec Dunajská Streda
Képviselő Stern György
E-mail cím znodunstreda@gmail.com