Civil szervezetek

Občianske združenie Home - Domov
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Home - Domov Név: Občianske združenie Home...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie GNGU
Adatlap megtekintése
Občianske združenie GNGU Név: Občianske združenie GNGU
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA
Adatlap megtekintése
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA Név: Občianske združenie GALA...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie Dolnozemský evanjelik
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Dolnozemský evanjelik Név: Občianske združenie Doln...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie COMITATUS IN URBE
Adatlap megtekintése
Občianske združenie COMITATUS IN URBE Név: Občianske združenie COMI...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie Baile
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Baile Név: Občianske združenie Bail...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie ATID
Adatlap megtekintése
Občianske združenie ATID Név: Občianske združenie ATID
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie ART DANUBIUS
Adatlap megtekintése
Občianske združenie ART DANUBIUS Név: Občianske združenie ART...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Adatlap megtekintése
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Név: OBČIANSKE ZDRUŽENIE "LIE...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: info@klobaskovyklub.sk
Občianske združenie
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Név: Občianske združenie "Klo...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie - Biliardový klub Galanta
Adatlap megtekintése
Občianske združenie - Biliardový klub Galanta Név: Občianske združenie - Bi...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
O.Z.
Adatlap megtekintése
O.Z. Név: O.Z. "Mátyusföld Magyar...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
NUTS GALANTA
Adatlap megtekintése
NUTS GALANTA Név: NUTS GALANTA
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
NOŽIČKY
Adatlap megtekintése
NOŽIČKY Név: NOŽIČKY
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
NIP
Adatlap megtekintése
NIP Név: NIP
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Nezisková únia na podporu zdravia
Adatlap megtekintése
Nezisková únia na podporu zdravia Név: Nezisková únia na podpor...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Návrat do života
Adatlap megtekintése
Návrat do života Név: Návrat do života
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Národná asociácia zariadení detí a rodín, o. z.
Adatlap megtekintése
Národná asociácia zariadení detí a rodín, o. z. Név: Národná asociácia zariad...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Muzikálová akadémia Bratislava
Adatlap megtekintése
Muzikálová akadémia Bratislava Név: Muzikálová akadémia Brat...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Múzeum cukru o.z.
Adatlap megtekintése
Múzeum cukru o.z. Név: Múzeum cukru o.z.
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MRM MOTORŠPORT GALANTA
Adatlap megtekintése
MRM MOTORŠPORT GALANTA Név: MRM MOTORŠPORT GALANTA
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Motocrosový klub
Adatlap megtekintése
Motocrosový klub Név: Motocrosový klub
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mondus Verus
Adatlap megtekintése
Mondus Verus Név: Mondus Verus
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Modelársky klub
Adatlap megtekintése
Modelársky klub Név: Modelársky klub "PRO-MOD...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Modelársky klub
Adatlap megtekintése
Modelársky klub Név: Modelársky klub "DELFÍN"
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mládežnícky klub NÁDIK
Adatlap megtekintése
Mládežnícky klub NÁDIK Név: Mládežnícky klub NÁDIK
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mirdžes Klub
Adatlap megtekintése
Mirdžes Klub Név: Mirdžes Klub
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Miestny rybársky spolok Kajal
Adatlap megtekintése
Miestny rybársky spolok Kajal Név: Miestny rybársky spolok...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Miestny kynologický klub SLOVAKIA DOG
Adatlap megtekintése
Miestny kynologický klub SLOVAKIA DOG Név: Miestny kynologický klub...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: grell.zdeno@gmail.com
Miestny kynologický klub Sládkovičovo
Adatlap megtekintése
Miestny kynologický klub Sládkovičovo Név: Miestny kynologický klub...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Miestny kynologický klub Hody
Adatlap megtekintése
Miestny kynologický klub Hody Név: Miestny kynologický klub...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Miestna akčná skupina Dudváh
Adatlap megtekintése
Miestna akčná skupina Dudváh Név: Miestna akčná skupina Du...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mestský kynologický klub Galanta
Adatlap megtekintése
Mestský kynologický klub Galanta Név: Mestský kynologický klub...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta
Adatlap megtekintése
Mestský kolkársky klub Slovan Galanta Név: Mestský kolkársky klub S...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MENÓRA
Adatlap megtekintése
MENÓRA Név: MENÓRA
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MB group finance o. z.
Adatlap megtekintése
MB group finance o. z. Név: MB group finance o. z.
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Mažoretky Bratislava
Adatlap megtekintése
Mažoretky Bratislava Név: Mažoretky Bratislava
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Matúškovské združenie mládeže
Adatlap megtekintése
Matúškovské združenie mládeže Név: Matúškovské združenie ml...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Markov štvorlístok šťastia
Adatlap megtekintése
Markov štvorlístok šťastia Név: Markov štvorlístok šťast...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MALÝ STROM
Adatlap megtekintése
MALÝ STROM Név: MALÝ STROM
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MAHID
Adatlap megtekintése
MAHID Név: MAHID
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
MACHED
Adatlap megtekintése
MACHED Név: MACHED
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
M Klub Galanta
Adatlap megtekintése
M Klub Galanta Név: M Klub Galanta
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Ľudia prírody - ĽP
Adatlap megtekintése
Ľudia prírody - ĽP Név: Ľudia prírody - ĽP
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Lone Wolf Unit
Adatlap megtekintése
Lone Wolf Unit Név: Lone Wolf Unit
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Limbus, o.z.
Adatlap megtekintése
Limbus, o.z. Név: Limbus, o.z.
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Levandulan
Adatlap megtekintése
Levandulan Név: Levandulan
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Kynologický klub Trstice
Adatlap megtekintése
Kynologický klub Trstice Név: Kynologický klub Trstice
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Kvet Života
Adatlap megtekintése
Kvet Života Név: Kvet Života
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KST - Veľká Mača
Adatlap megtekintése
KST - Veľká Mača Név: KST - Veľká Mača
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Krav Maga Dunajská Streda
Adatlap megtekintése
Krav Maga Dunajská Streda Név: Krav Maga Dunajská Stred...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KRAJŠIE SVETLO
Adatlap megtekintése
KRAJŠIE SVETLO Név: KRAJŠIE SVETLO
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Krajšia Topoľnica
Adatlap megtekintése
Krajšia Topoľnica Név: Krajšia Topoľnica
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KONRÁDKO
Adatlap megtekintése
KONRÁDKO Név: KONRÁDKO
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: koboxclubgalanta@gmail.c...
KO Box Club Galanta
Adatlap megtekintése
KO Box Club Galanta Név: KO Box Club Galanta
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Klub športovej kynológie - Kajal
Adatlap megtekintése
Klub športovej kynológie - Kajal Név: Klub športovej kynológie...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH - Trstice, o.z. - v likvidácii
Adatlap megtekintése
KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH - Trstice, o.z. - v likvidácii Név: KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KLUB PRIATEĽOV TURISTIKY GALANTA
Adatlap megtekintése
KLUB PRIATEĽOV TURISTIKY GALANTA Név: KLUB PRIATEĽOV TURISTIKY...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
KLUB PRIATEĽOV DOBRÉHO ČÍTANIA A VZDELÁVANIA
Adatlap megtekintése
KLUB PRIATEĽOV DOBRÉHO ČÍTANIA A VZDELÁVANIA Név: KLUB PRIATEĽOV DOBRÉHO Č...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím:
Klub pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím
Adatlap megtekintése
Klub pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím Név: Klub pre integráciu osôb...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: