Civil szervezetek

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség
Adatlap megtekintése
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség Név: Združenie obcí Mikroregi...
Székhely:
Képviselő: Bc. ária Csibová
Mobil:
E-mail cím: csibamaria7@gmail.com
Občianske Združenie Kračany - Karcsák Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske Združenie Kračany - Karcsák Polgári Társulás Név: Občianske Združenie Krač...
Székhely:
Képviselő: Marta Kissová
Mobil:
E-mail cím:
DunAkadémia, o.z.
Adatlap megtekintése
DunAkadémia, o.z. Név: DunAkadémia, o.z.
Székhely:
Képviselő: Kinga Wimmer Habán
Mobil:
E-mail cím: info@dunakademia.sk
Dobroprajnosť o.z.
Adatlap megtekintése
Dobroprajnosť o.z. Név: Dobroprajnosť o.z.
Székhely:
Képviselő:  Mgr. Erika Madár
Mobil:
E-mail cím: alexanderpuss@gmail.com
Csallóközi Marathon Club Žitný ostrov, o.z.
Adatlap megtekintése
Csallóközi Marathon Club Žitný ostrov, o.z. Név: Csallóközi Marathon Club...
Székhely:
Képviselő: Ing. Roland Vajas
Mobil:
E-mail cím: vajas@marathonclub.sk
Nőnek lenn jó - Byť ženou je dobré
Adatlap megtekintése
Nőnek lenn jó - Byť ženou je dobré Név: Nőnek lenn jó - Byť ženo...
Székhely:
Képviselő: Ing. Iveta Bartalos Tóth
Mobil:
E-mail cím:
Žitnoostrovské kultúrne združenie
Adatlap megtekintése
Žitnoostrovské kultúrne združenie Név: Žitnoostrovské kultúrne...
Székhely:
Képviselő: Attila Oláh
Mobil:
E-mail cím: olah70@gmail.com
Židovská náboženská obec Dunajská Streda
Adatlap megtekintése
Židovská náboženská obec Dunajská Streda Név: Židovská náboženská obec...
Székhely:
Képviselő: Stern György
Mobil:
E-mail cím: znodunstreda@gmail.com
Zlatý rez - Združenie pre kultúru Šamorína
Adatlap megtekintése
Zlatý rez - Združenie pre kultúru Šamorína Név: Zlatý rez - Združenie pr...
Székhely:
Képviselő: Myrtil Nagy
Mobil:
E-mail cím: riaditel @ mskssamorin.s...
Združenie Ochrancov a Priateľov Zvierat
Adatlap megtekintése
Združenie Ochrancov a Priateľov Zvierat Név: Združenie Ochrancov a Pr...
Székhely:
Képviselő: Jaroslava Karsli
Mobil:
E-mail cím: zopz@zoznam.sk
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség
Adatlap megtekintése
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség Név: Združenie obcí Mikroregi...
Székhely:
Képviselő: Bc. Mária Csibová
Mobil:
E-mail cím: csibamaria7@gmail.com
Združenie maďrských učiteľov dejepisu na Slovensku - Történelemtanárok Társulása
Adatlap megtekintése
Združenie maďrských učiteľov dejepisu na Slovensku - Történelemtanárok Társulása Név: Združenie maďrských učit...
Székhely:
Képviselő: Mgr. Bese László
Mobil:
E-mail cím: besel@ujs.sk
Združenie maďarský hudobníkov FaRaBe
Adatlap megtekintése
Združenie maďarský hudobníkov FaRaBe Név: Združenie maďarský hudob...
Székhely:
Képviselő: Dávid Bíró
Mobil:
E-mail cím:
ZDRAVIE n.o. LEHNICE
Adatlap megtekintése
ZDRAVIE n.o. LEHNICE Név: ZDRAVIE n.o. LEHNICE
Székhely:
Képviselő: JUDr. Silvia Bernáthová
Mobil:
E-mail cím: silvia.bernathova@advoka...
VITALITA n.o. LEHNICE
Adatlap megtekintése
VITALITA n.o. LEHNICE Név: VITALITA n.o. LEHNICE
Székhely:
Képviselő: Ing. Július Slovák
Mobil:
E-mail cím: slovak@vitalita-lehnice....
TEMPO Topoľníky
Adatlap megtekintése
TEMPO Topoľníky Név: TEMPO Topoľníky
Székhely:
Képviselő: Ing. Jolán Németh
Mobil:
E-mail cím: nemethjoli@yahoo.com
TALENTUM
Adatlap megtekintése
TALENTUM Név: TALENTUM
Székhely:
Képviselő: PaedDr. Katarína Kollár,...
Mobil:
E-mail cím: zusmai.ds@gmail.com
SZEVASZ színház
Adatlap megtekintése
SZEVASZ színház Név: SZEVASZ színház
Székhely:
Képviselő: Mgr. Art. Tomáš Gál
Mobil:
E-mail cím: galkiss@gmail.com
Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány
Adatlap megtekintése
Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Név: Stredoeurópska nadácia -...
Székhely:
Képviselő: Ing. Silvia Manczalová
Mobil:
E-mail cím: silvia.manczalova@cef.sk
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, o.z.
Adatlap megtekintése
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť, o.z. Név: Spoluprácou pre lepšiu b...
Székhely:
Képviselő: Ing. Zoltán Hanuliak
Mobil:
E-mail cím: ildiko.hanuliakova@gmail...
Soul Hunter
Adatlap megtekintése
Soul Hunter Név: Soul Hunter
Székhely:
Képviselő: Tomáš Csehy
Mobil:
E-mail cím:
Rotary klub Dunajská Streda o.z.
Adatlap megtekintése
Rotary klub Dunajská Streda o.z. Név: Rotary klub Dunajská Str...
Székhely:
Képviselő: MUDr. Vidor Nagy
Mobil:
E-mail cím:
Regioport o.z.
Adatlap megtekintése
Regioport o.z. Név: Regioport o.z.
Székhely:
Képviselő: Krisztián Takács
Mobil:
E-mail cím:
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Adatlap megtekintése
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín Név: Regionálna rozvojová age...
Székhely:
Képviselő: Lajos Tuba
Mobil:
E-mail cím: tuba@rrasamorin.sk
Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko
Adatlap megtekintése
Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko Név: Regionálna rozvojová age...
Székhely:
Képviselő: Ing. Silvia Csóková
Mobil:
E-mail cím: podunajsko@rrapodunajsko...
Pre zdraví Žitný Ostrov - Polgári társulás az egészséges Csallóközért
Adatlap megtekintése
Pre zdraví Žitný Ostrov - Polgári társulás az egészséges Csallóközért Név: Pre zdraví Žitný Ostrov...
Székhely:
Képviselő: MUDr. Lajos Csala
Mobil:
E-mail cím:
PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT
Adatlap megtekintése
PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT Név: PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNK...
Székhely:
Képviselő: Ágota Antal
Mobil:
E-mail cím: info@triod.sk
OZ megyer.online
Adatlap megtekintése
OZ megyer.online Név: OZ megyer.online
Székhely:
Képviselő: Peter Szajko
Mobil:
E-mail cím: peter@szajko.sk
OZ Dog Azyl
Adatlap megtekintése
OZ Dog Azyl Név: OZ Dog Azyl
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: info.dogazyl@gmail.com
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov
Adatlap megtekintése
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov Név: Oblastná organizácia ces...
Székhely:
Képviselő: Mgr. Éva Kiss Bartalos
Mobil:
E-mail cím: riaditel@ostrovzitny.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO
Adatlap megtekintése
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO Név: Oblastná organizácia ces...
Székhely:
Képviselő: Gabriel Duka
Mobil:
E-mail cím: duka.gabriel@gmail.com
Občianske združenie Zelený Meder
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Zelený Meder Név: Občianske združenie Zele...
Székhely:
Képviselő: Adrian Daňo
Mobil:
E-mail cím: zelenymeder@gmail.com
Občianske združenie Tvorivá dielňa Hrad Hier
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Tvorivá dielňa Hrad Hier Név: Občianske združenie Tvor...
Székhely:
Képviselő: PaedDr. Sill Zsuzsanna
Mobil:
E-mail cím: jatekvarjatszohaz@gmail....
Občianske združenie Tanečné fórum - odborné tanečné združenie Maďarov na Slovensku
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Tanečné fórum - odborné tanečné združenie Maďarov na Slovensku Név: Občianske združenie Tane...
Székhely:
Képviselő: Gábor Gálik
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie Svet kultúry
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Svet kultúry Név: Občianske združenie Svet...
Székhely:
Képviselő: Olivér Gulázsi
Mobil:
E-mail cím: gulazsi@orangemail.sk
Občianske združenie Sine Metu
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Sine Metu Név: Občianske združenie Sine...
Székhely:
Képviselő: Örs Orosz
Mobil:
E-mail cím: info@gombaszog.sk
Občianske združenie Sikabony Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Sikabony Polgári Társulás Név: Občianske združenie Sika...
Székhely:
Képviselő: Michal Fodor
Mobil:
E-mail cím: sikabonypt2012@gmail.com
Občianske združenie RUSTICA PLUS
Adatlap megtekintése
Občianske združenie RUSTICA PLUS Név: Občianske združenie RUST...
Székhely:
Képviselő: Sóki Mónika
Mobil:
E-mail cím: soki.kiss.monika@gmail.c...
Občianske združenie po slovensky Hravo - SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske združenie po slovensky Hravo - SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás Név: Občianske združenie po s...
Székhely:
Képviselő: Adriana Bakošová
Mobil:
E-mail cím: info@szlovakuljatekosan....
Občianske združenie NAPRAFORGÓ- Napraforgó Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske združenie NAPRAFORGÓ- Napraforgó Polgári Társulás Név: Občianske združenie NAPR...
Székhely:
Képviselő: Mónika Sókiová
Mobil:
E-mail cím: soki.kiss.monika@gmail.c...
Občianske združenie MASZLO Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske združenie MASZLO Polgári Társulás Név: Občianske združenie MASZ...
Székhely:
Képviselő: Kinga Václavová
Mobil:
E-mail cím:
Občianske združenie L´élek  Pont Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske združenie L´élek  Pont Polgári Társulás Név: Občianske združenie L´él...
Székhely:
Képviselő: Ágh Dávid
Mobil:
E-mail cím: aghdavid@gmail.com
Občianske Združenie Kračany - Karcsák Polgári Társulás
Adatlap megtekintése
Občianske Združenie Kračany - Karcsák Polgári Társulás Név: Občianske Združenie Krač...
Székhely:
Képviselő: Marta Kissová
Mobil:
E-mail cím: csabahorvath.ds@gmail.co...
Občianske združenie ĚLETFA
Adatlap megtekintése
Občianske združenie ĚLETFA Név: Občianske združenie ĚLET...
Székhely:
Képviselő: Zuzana Pócsová
Mobil:
E-mail cím: pocszsuzsa11@gmail.com
Občianske združenie Dobrohošť Élet
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Dobrohošť Élet Név: Občianske združenie Dobr...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: ozdobrohost@gmail.com
Občianske združenie Cool Club Slovakia
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Cool Club Slovakia Név: Občianske združenie Cool...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: coolclubcc01@gmail.com
Občianske združenie Bellováci
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Bellováci Név: Občianske združenie Bell...
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: info.bellovaci@gmail.com...
Občianske združenie ALI-BI
Adatlap megtekintése
Občianske združenie ALI-BI Név: Občianske združenie ALI-...
Székhely:
Képviselő: Domonkos Gyula, Domonkos...
Mobil:
E-mail cím: domonkos648@gmail.com
Občianske združenie Ain Karim
Adatlap megtekintése
Občianske združenie Ain Karim Név: Občianske združenie Ain...
Székhely:
Képviselő: Mgr. Ivana Tisoňová
Mobil:
E-mail cím: ainkarim@ainkarim.sk
Údolie 3 riek - 3 folyó völgye
Adatlap megtekintése
Údolie 3 riek - 3 folyó völgye Név: Údolie 3 riek - 3 folyó...
Székhely:
Képviselő: Mgr. Ildikó Bauer
Mobil:
E-mail cím: bauer.kovacs.ildiko@gmai...
Občianské združenie Agroprameň
Adatlap megtekintése
Občianské združenie Agroprameň Név: Občianské združenie Agro...
Székhely:
Képviselő: Pavol Šebák
Mobil:
E-mail cím: manazer@agropramen.sk
Občianske združenie - Jahodná pri Dunaji
Adatlap megtekintése
Občianske združenie - Jahodná pri Dunaji Név: Občianske združenie - Ja...
Székhely:
Képviselő: Agáta Rebrová
Mobil:
E-mail cím:
o.z. Malkia Park
Adatlap megtekintése
o.z. Malkia Park Név: o.z. Malkia Park
Székhely:
Képviselő: Klaudia Kollár
Mobil:
E-mail cím: malkiapark@malkiapark.sk
NFG
Adatlap megtekintése
NFG Név: NFG
Székhely:
Képviselő: Kovács Ákos
Mobil:
E-mail cím: nfgclub@gmail.com
Rodinné centrum Slunce, n.o. - sklad
Adatlap megtekintése
Rodinné centrum Slunce, n.o. - sklad Név: Rodinné centrum Slunce,...
Székhely:
Képviselő: Silvie Téglasová
Mobil:
E-mail cím: steglasova@zoznam.sk
NADASD OZ
Adatlap megtekintése
NADASD OZ Név: NADASD OZ
Székhely:
Képviselő: Mgr. Zuzana Bónová
Mobil:
E-mail cím: starostkabonova@gmail.co...
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány
Adatlap megtekintése
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Név: Nadácia Pro Media - Pro...
Székhely:
Képviselő: Mgr. Attila Puskás
Mobil:
E-mail cím: puskas.attila@promediaal...
Moderný Šamorín pre všetkých
Adatlap megtekintése
Moderný Šamorín pre všetkých Név: Moderný Šamorín pre všet...
Székhely:
Képviselő: Ing. Martin Šimurda
Mobil:
E-mail cím: modernysamorin@gmail.com
Mikroregión Warkun
Adatlap megtekintése
Mikroregión Warkun Név: Mikroregión Warkun
Székhely:
Képviselő: PaedDr. Štefan Fazekas
Mobil:
E-mail cím: stefanfazekas43@gmail.co...
Palatinus združenie
Adatlap megtekintése
Palatinus združenie Név: Palatinus združenie
Székhely:
Képviselő:
Mobil:
E-mail cím: