Bihar Megye

Bihar Megyei CIC Iroda – Vidéki Ifjúsági Szövetség 
online pharmacy accepting paypal.

Cím: Egyesülés tér 2-4, 1 emelet, Nagyvárad
E-mail: bgergelyzoltan@yahoo.com
Telefon: +0040756319314
Nyitva tartás: –

Képviselő: Boda Gergely Zoltán
E-mail: canadian medicine. bgergelyzoltan@yahoo.com
Telefon: +0040756319314
Munkatárs: Boda Gergely Zoltán

A Vidéki Ifjúsági Szövetség, mint kezdeményezés már 2002-ben megalakult, ám jogi formáját csak 2004-ben szerezte meg.

A Vidéki Ifjúsági Szövetség megalakítása óta alapvetően két cél mentén határozza meg működését. Elsősorban azt tekinti fő feladatának, hogy tagjai szakmai, tudományos fejlődését és képzését minél magasabb szinten valósítsa meg, olyan alkalmakkal és lehetőségekkel kiegészítve az egyetemi és iskolai oktatást, melyek anyagi és szakmai vonzatuk kapcsán ezen intézmények képzési programjaiban nem valósíthatóak meg. Ilyen plusz hozzájárulás a szervezet által szervezett képzések profi trénerek bevonásával, táborok, kerekasztal beszélgetések, kultúrális események, szemináriumok, a szakmai kapcsolatok ápolása valamint a vállalkozói szféra irányába tett kezdeményezések. A jövőben is arra törekszünk, hogy kapocs legyünk a munkaerő piaci oldal két szereplője, a vállalkozások és a fiatal pályzakezdők között. Úgy véljük, hogy e területen a kommunikációs és a kooperáció jelenleg hiányos, és szeretnénk, ha ennek javításában a VIDIFISZ szerepet vállalhatna. Ennek feltétele a fiatalok szakmai téren való fejlesztése, versenyképességük növelése és kapcsolati halóinak kiépítése. Emellett az is célunk, hogy ne csak saját tagságunk, hanem szélesebb értelemben régiónk vagyis Bihar megye fiatal magyarságát is segítsük, támogassuk. Tudatában vagyunk annak, hogy a pályakezdő fiatal megyei magyarság helyzete folyamatos kihívás, tapasztalat, kapcsolati tőke és szakmai tudás hiánya miatt esélyeik kisebbek. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi magyar közéletet olyan tudományos (de közérthető) és kulturális alkalmakkal gyarapítsuk, melyek hozzájárulnak a helyi magyar közösség szellemi fejlődéséhez, aktuális ismereteket közvetítenek, mint például a Szabadság Feszt -nyári Egyetem.

Szeretnénk magunkat professzionálisabb közösségé formálni, hogy amit teszünk, jobban, hatékonyabban tehessünk. Mivel a magyar közösséget kívánjuk szolgálni, a helyi magyarság prosperitásához hozzájárulni és elsősorban a fiatalok, nem csak tagjaink, hanem kortársaik jövőbeli esélyeit szeretnénk növeli, úgy véljük, programjaink és rendezvényeink szükségesek.

A Vidéki Ifjúsági Szövetség megyei civil háló, mely közel 20 Bihar megyei ifjúsági szervezetet foglal magába, nyújt nekik segítséget. Ezen tagszervezeteink főként vidéken

működnek, melyek között 5 rendelkezik önálló jogi háttérrel is. Önkénteseink és tagságunk száma eléri a 150-180 főt.